Interdyscyplinarny konkurs „Mistrzowie Intelektu. Eksperyment w przyrodzie.” w Experymentarium

Zgodnie z rozporządzeniem nr 78/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września 2011 roku Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi jest organizatorem Interdyscyplinarnego konkursu „Mistrzowie Intelektu. Eksperyment w przyrodzie.” dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego.

Organizatorami konkursu jest: Łódzki Kurator Oświaty wraz z Centrum Nauki „Experymentarium”. Partnerem w organizacji konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ideą konkursu jest propagowanie wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz umiejętność łączenia przedmiotów, przenoszenia wiedzy z jednego tematu na drugi. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów gimnazjów. Ponadto uczestnictwo w konkursie jest formą promocji uczniów prezentujących postawę badawczą, cechujących się twórczym myśleniem, operatywnością oraz umiejętnością przełożenia wiedzy na działania praktyczne.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów, którzy przejawiają zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, cechuje ich postawa badawcza, kreatywność i dociekliwość.

Tematyka konkursu wynika z Podstawy Programowej i jest realizowana w ramach różnych przedmiotów nauczania lub odrębnych zajęć. Literaturę przygotowawczą do konkursu stanowić będą podręczniki do nauczania biologii, fizyki, chemii, geografii i matematyki dla klas gimnazjalnych I – III, zatwierdzone przez MEN oraz inne periodyki popularnonaukowe.

Przedmiotem oceny konkursowej będzie wiedza i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstaw programowych z biologii (również edukacji prozdrowotnej i ekologicznej), chemii, geografii, matematyki, fizyki dla III etapu edukacji, w tym:

 • umiejętności twórczego i logicznego myślenia;
 • biegłość w wykorzystywaniu wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zagadnień i problemów praktycznych;
 • zdolność do łączenia wiedzy z różnych nauk matematyczno – przyrodniczych;
 • zręczność w operowaniu zdobytą wiedzą w praktyce;
 • kreatywność;
 • stosowanie wiedzy do objaśnienia zjawisk chemicznych, przyrodniczych;
 • fizycznych i rozwiązywania problemów.

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie następuje przez zgłoszenie swojej kandydatury do nauczyciela/opiekuna konkursu w danej placówce do dnia 31.10.2011 roku.

 

Konkurs „Mistrzowie Intelektu” jest trzystopniowy:

I. Stopień szkolny

II. Stopień rejonowy

III. Stopień wojewódzki

 

Terminarz Konkursu:

I. Stopień szkolny – 4.11.2011

II. Stopień rejonowy – 6.01.2012

III. Stopień wojewódzki – 2.03.2012

 

I. Stopień szkolny – przeprowadzany przez szkolną komisję konkursową. Uczniowie, którzy zdobędą 70% i więcej punktów możliwcyh do zdobycia zostaną zakwalifikowani do stopnia rejonowego.

II. Stopień rejonowy – przeprowadzany jest przez rejonową komisję konkursową powoływaną przez Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego. Uczniowie, któ®zy zdobędą 80% i więcej punktów zostaną zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego.

III. Stopień wojewódzki – przeprowadzany jest przez Wojewódzką komisję konkursową. W stopniu wojewódzkim tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy uzyskają minimum 95% poprawnych odpowiedzi oraz jedno z pierwszych pięciu miejsc.

Zgłoszenie szkół przyjmujemy do dnia 31.10.2011 roku, pocztą elektroniczną.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@experymentarium.pl

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi:

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=677&id=2740

Regulamin konkursu:

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/notices/regulamin_interdyscyplinarnego_konkursu.pdf

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie dostępne w załączniku do regulaminu.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Drukuj
 • email