Badania ruchu turystycznego w Łodzi i regionie łódzkim

W trakcie XIX-ej edycji targów turystycznych NA STYKU KULTUR  przedstawiono podsumowanie badań ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2012 roku.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego wraz z zespołem badawczym z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Bogdana Włodarczyka dokonali w trakcie XIX edycji targów turystycznych NA STYKU KULTUR podsumowania badań ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2012 roku.

Wstępne wyniki:

Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2012 roku: 3 858,7 tys.  osób (spadek o 577 tys. w stosunku do 2011 roku) – głównie mieszkańcy miast regionu łódzkiego (42,6%); mazowieckiego (16,7%) oraz innych województw ościennych.

Ruch turystyczny w Łodzi w 2012 roku: 1167,7 tys. osób (wzrost o 387 tys.)

Ruch turystyczny w samym regionie (bez Łodzi) w 2012 roku: 2 691,0 tys. osób (spadek o 964 tys. osób)

Zagraniczny ruch turystyczny w województwie łódzkim: 289,3 tys. osób (wzrost o 21,4 tys. – główne grupy to Niemcy i Brytyjczycy)

Zagraniczny ruch turystyczny w Łodzi: 134 tys. osób (wzrost o 12,2 tys.)

Wydatki poniesione przez odwiedzających Łódź i region: 1198,4 mln złotych (wzrost o 90 mln zł.), z czego 314 mln zł to wydatki gości zagranicznych (wzrost o 55,8 mln zł), 884,4 mln zł (wzrost o 34,2 mln zł) mieszkańcy Polski.

Wydatki odwiedzających dla samej tylko Łodzi: 446,2 mln zł (wzrost o 113,7 mln zł), a tylko region: 752,2 mln zł (spadek o 23,5 mln zł).

Średnia długość pobytu w województwie łódzkim: 1,80 noclegu / turystę (spadek o 0,13 noclegu / turystę)

Średnia długość pobytu w Łodzi: 1,69 noclegu / turystę (spadek o 0,14 noclegu/ turystę).

Sezonowość ruchu turystycznego: Region Łódzki – szczyt to miesiące maj – październik; w Łodzi dwie kulminacje:  kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik. W Łodzi niże w miesiącach wakacyjnych oraz grudzień – styczeń.

Cele przyjazdu do Łodzi i regionu: głównie sprawy służbowe i podróże biznesowe, udział w imprezach kulturalnych, zwiedzanie atrakcji turystycznych, spotkania z rodziną i znajomymi oraz cele edukacyjne. Najczęściej odwiedzane miejsca w regionie łódzkim: doliny rzek Warty i Pilicy oraz obszar Centralnego Łuku Turystycznego (Uniejów, Łęczyca, Tum) i punktowe największe atrakcje turystyczne regionu. Najczęściej odwiedzane miejsca w Łodzi: Manufaktura, ulica Piotrkowska.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email