Muzeum Historii Żydów Polskich

Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Muzeum ma być pierwszą w Polsce publiczno – prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez: rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Misją muzeum jest przywrócenie pamięci tysiącletniej historii polskich Żydów oraz przyczynianie się do budowania indywidualnej i grupowej, nowoczesnej tożsamości Polaków i Żydów, Europy i świata. Muzeum ma być punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych sprawą Żydów polskich oraz przełomem we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów. MHŻP ma stać się miejscem spotkań i dyskusji ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Ma to być miejsce dla wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy.

Jak się dowiadujemy z projektu wycofała się słynna brytyjska firma Event Communications-wg opinii dyrektora firmy, Kevina Murphy w Polsce  jest za dużo polityki nawet w sektorze muzealnym

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email