Nowy projekt parku rozrywki -Kownaty Park

Jak informwaliśmy wcześniej na mapie nowych projektów parków rozrywki w Polsce pojawił się nowy ambitny gracz gracz – 27 marca poinformowano oficjalnie o tym projekcie. W gminie Torzym (lubuskie) holenderskie konsorcjum United Mementum Group wspólnie z francuskim inwestorem branżowym – właścicielem popularnego parku tematycznego, chce wybudować historyczny park rozrywki. Rada miejska Torzymia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada taką inwestycję.Wypowiedź Pana Martijn van Rheenen, Dyrektora Generalnego United Momentum Group podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Torzymiu w dniu 27 marca 2013:

Kiedy nasza jednostka biznesowa Momentum Capital zajmująca się gromadzeniem kapitału, zakupiła grunt o powierzchni 207 hektarów w Torzymiu, pomiędzy 2008 a 2010 rokiem, mieliśmy wizję, co może przynieść budowa nowej autostrady A2 dla tego regionu o strategicznym położeniu pomiędzy Poznaniem a Berlinem – w sercu Europy. Nasze badania potwierdziły ogromny potencjał tego regionu, przysłonięty złym stanem dróg i długim czasem dojazdu. Oszacowaliśmy, że region ten stanie się wkrótce ważnym ośrodkiem komunikacyjnym w momencie gdy zostanie połączony z największym projektem infrastrukturalnym w historii Polski – nową autostradą A2. W dniu dzisiejszym, kiedy wylądowałem na lotnisku w Berlinie, dotarłem do tej pięknej miejscowości wciągu 50 minut. Droga od zjazdu z autostrady A2 do naszej inwestycji zajęła mi 4 minuty a jeśli chcielibyśmy odwiedzić Poznań jeszcze dziś , to dojechalibyśmy tam w ciągu niecałej godziny.Co więcej w ciągu 4 godzin jazdy samochodem nasza inwestycja –Kownaty Park może być dostępna dla prawie 50 milionów ludzi.
Dlatego też Chris Conner – zarządzający MomentumRed w Polsce i jego zespół pracowali przez kilka lat wraz z Burmistrzem Gminy Torzym oraz Radą Miejską nad zmianą Studium i uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dążyliśmy do tego, aby obszar ten został przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną, z której będą korzystały rodziny z dziećmi. W tym procesie kluczowym punktem było uzyskanie abrobaty ze strony lokalnej społeczności, dlatego też konsultowaliśmy z mieszkańcami nasze plany i braliśmy pod uwagę ich opinie.To wszystko pokazało, że społeczność zaakceptowała nasz projekt, który przyczyni się do rozwoju regionu i przyciągnie wielu turystów. Mieszkańcy chcieli chronić środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie przed działalnością przemysłową. Skupiając się na wielofunkcyjnym projekcie rekreacyjnym , potencjale tego regionu oraz na lokalnych potrzebach, nasi architekci i zespół techniczny na czele z Jackem Kuhnl-Kinel pracowali nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W dniu dzisiejszym, na sesji Rada Miejska w Torzymiu uchwaliła nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest pierwszy krok, który przyczyni się do rozwóju tego regionu. Dzisiejsza wiadomość jest bardzo istotna dla realizacji naszego projektu, który będzie miał wkład w rozwój gospodarczy tego obszaru. Dlatego też, serdecznie dziękujemy Radzie Miejskiej w Torzymiu, Panu burmistrzowi a także wszystkim władzom miasta, którzy pracowali nad tym przedsięwzięciem. Doceniamy Wasze poparcie dla tej inwestycji. Przekażemy tę wspaniałą wiadomość wszystkim firmom działającym w branży rozrywkowej , które zainteresowały się Polską i lokalizacją naszej inwestycji, że mogą budować i obsługiwać hotele , parki tematyczne, bungalowy, i wiele innych mniejszych obiektów. Dzisiejsza wiadomość, pozwala im na zrobienie kolejnego kroku do przodu i rozpoczęcie gromadzenia kapitału na zaplanowane projekty. Prowadzimy rozmowy z kilkoma międzynarodowymi firmami i w ciągu tego roku możemy kontynuować wybór partnerów biznesowych, którzy będą współpracować z nami na 207 hektarach gruntów. Od momentu kiedy mamy zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego mogą oni rozpocząć proces projektowania i tworzenia budżetu dla swoich projektów. Aby przybliżyć Wam profil firm jakie zainteresowały się Polską i tym regionem, możemy przedstawić jednego partnera biznesowego, który zarezerwował 98 hektarów, co stanowi 50% obszaru inwestycyjnego,na park tematyczny. Nazwa tej firmy to: Puy du Fou. Puy du Fou wybudowało i obsługuje historyczny park tematyczny we Francji od 1977 roku, który co roku odwiedza 1,6 miliona turystów. Stworzyli oni unikalną koncepcję artystyczną ,która przenosi widza w czasie po wielu historycznych wydarzeniach, pokazy odbywają się na żywo, najbardziej znany to Cinѐscѐnie – największy sceniczny pokaz odbywający się nocą. Autentyczna architektura parku, składająca się z tematycznych hoteli i osad wkomponowana jest w naturalne środowisko, tak jakby tu istniały od zawsze. Gwarancją artystycznej spójności oraz doskonałości wszystkich kreacji są własne pomysły Puy du Fou, począwszy od scenariusza, scenografii, kompozycji muzycznych, zaplecza technicznego aż po architekturę i krajobraz oraz własną obsługę całego parku. W 2012 Puy du Fou otrzymało nagrodę THEA Classic Award w Los Angeles za najlepszy park tematyczny na świecie, wyróżniono go za jego kreatywność, wysoką jakość oraz oryginalność pokazów. Decydując sie na rozszerzenie działalności w innych częściach świata, Puy du Fou International zarezerwowało 98 hektarów w Kowanty Park na park tematyczny składający się z wielu widowiskowych pokazów na żywo, opierających się na bogatej kulturze i historii Polski ,a także na słynnych europejskich wydarzeniach historycznych, które sprawią, że widzowie będą mogli odbyć historyczną podróż w czasie. Puy du Fou przygotowało koncepcję polskiego projektu wraz z biznes planem, co zarazem potwierdza ich zaangażowanie w realizację tego typu inwestycji w Kownaty Park. Możemy teraz przekazać Puy duFou, że kluczowy krok dla inwestycji Kownaty Park, jakim było uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,został zrobiony. Mogą oni teraz prowadzić dalsze rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi na temat finansowania projektu, budowy i otwarcia parku w najbliższych latach. Dziś rozpoczynamy etap, który będzie wymagał dużo pracy i podejmowania wielu decyzji przez wszystkie zaangażowane strony. Działania te wymagają czasu. W tym roku przekażemy kolejne informacje na temat dalszych działań i naszych postępów. Gratulujemy mieszkańcom i dziękujemy że za tak miłe powitanie jako nowych sąsiadów. Gratulujemy również Radzie Miejskiej i Panu burmistrzowi , dziękujemy za uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym będzie realizowana nasza inwestycja. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy dzień jest rozpoczęciem czegoś wspaniałego!

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email