Wystawa Szanse czy Ryzyko w Białymstoku otwarta

Centrum Nauki Experymentarium otworzyło wczoraj, 6 listopada w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej bardzo ryzykowną wystawę. Ekspozycję otworzył Dyrektor Experymentarium Pan Marek Pisarski oraz Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jan Dorosz.

Dlaczego podejmujemy ryzyko? Jak ocenić: co ryzykowne, a co niebezpieczne? Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia w loterii 6 liczb z 49? Czy idea budowy centrum nauki w Białymstoku to szansa, czy ryzyko dla miasta? Ekspozycję można oglądać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 od 06 listopada do 11 grudnia 2012 r. Wstęp bezpłatny. Wystawa została przygotowana w ramach projektu „PLACES – Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science” z 7. Programu Ramowego UE. Organizatorami wystawy są Politechnika Białostocka i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z łódzkim Centrum Nauki Experymentarium. Patronat medialny: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio Akadera. Opiekę merytoryczną nad wystawą pełni Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki PB.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email